top of page

PRIVACY POLICY

De bescherming van uw privacy en een vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens is voor Clinic Dokter Charlotte van groot belang. Clinic Dokter Charlotte houdt zich dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. In deze privacy verklaring wordt u geïnformeerd hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, welke gegevens eventueel worden verzameld tijdens gebruik van deze website en waarom.

 

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle diensten en betrekkingen van Clinic Dokter Charlotte. Dit betekent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid van andere websites. Door gebruik te maken van de website van Clinic Dokter Charlotte geeft u aan akkoord te gaan met deze privacy verklaring.

 

Persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt
 • Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

 • Andere persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van behandelingen c.q. waartoe een medisch-wettelijke verplicht geldt deze vast te leggen.

 • (Medische) dossiervoering met betrekking tot behandelingen.

 • Uw betaalgeschiedenis.

 • Eventuele andere persoonlijke notaties die relevant zijn voor het correct en zorgvuldig uitvoeren van behandelingen.

 • Het ‘Informed Consent’ – de behandelovereenkomst

 • Voor-en-na foto’s

 • Alle contactmomenten


Verzamelen van uw persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden door uzelf verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contact formulier en/of inschrijving voor de nieuwsbrief op de website, door het invullen van het medisch vragenformulier voorafgaande aan een afspraak of door gebruik te maken van een van de diensten door Clinic Dokter Charlotte. De verzameling van persoonsgegevens wordt beperkt tot alleen die gegevens die nodig zijn voor onderstaande doeleinden. Indien toestemming vereist is wordt u hierom gevraagd.

 
Doel van de verwerking van de persoonsgegevens:
 
 1. Goede dienst-/zorgverlening
  Voor goede besluitvorming en adviezen wat betreft uw behandeling zijn persoonlijke gegevens en volledige medische voorgeschiedenis nodig. Dit wordt bijgehouden in het Elektronisch Patienten Dossier net als de voortgang en resultaten in de vorm van notities, registraties en foto’s.  
   
 2. Voldoen aan wettelijke verplichtingen
  Een medisch dossier bijhouden wanneer u een behandeling ondergaat zoals beschreven onder punt ‘Goede dienst-/zorgverlening’ is wettelijk verplicht. Ook geldt de identificatieplicht waardoor bij elke afspraak wordt gevraagd om een geldig identiteitsbewijs te laten zien. Als laatste wordt verwacht dat cliënten hun behandeling goed in overweging nemen en op de hoogte zijn van eventuele risico’s, om dit te registreren vragen wij u om het ‘Informed Consent’ formulier te ondertekenen voor elke behandeling

 3. Nieuwsbrief en contactformulier
  Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief wordt u aan de lijst met abonnees toegevoegd. Hierin wordt u geïnformeerd over vernieuwingen, aanbiedingen, producten en/of diensten. Onderaan de nieuwsbrief kunt u zich hier op elk gewenst moment ook weer voor afmelden. Wanneer u het contactformulier op de website invult, of ons een e-mail verstuurt, dan kan het zijn dat die berichten worden bewaard, echter niet gedeeld met derden. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.
   
 4. Communicatie
  Dit gebeurt alleen wanneer dit nodig is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening of de met jou gemaakte afspraken,  of wanneer je daar zelf om hebt gevraagd of toestemming voor hebt gegeven
   
 5. Financieel 
  Het afhandelen van facturen en betalingen.

Geheimhoudingsplicht
Alle medewerkers van Clinic Dokter Charlotte hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en zijn verplicht deze na te leven.

Persoonsgegevens delen met derden
Clinic Dokter Charlotte heeft geen enkele intentie om deze informatie aan derden te verkopen en/of te verstrekken tenzij op uitdrukkelijk verzoek van uzelf. Voorbeelden hiervan zijn medische gegevens delen met uw huisarts, ziekenhuis, apotheek of anderszins. Verzoeken kunt u indienen bij info@clinicdoktercharlotte.nl. Levensbedreigende situaties zijn hierbij een uitzondering.  

Cookies
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, plaatst deze website cookies op uw computer/tablet/smartphone. Een cookie is een kleine tekstbestand die bij het eerste bezoek op uw computer worden geplaatst door websites. Dit biedt bedrijven nuttige informatie die op allerlei manieren helpt om de website naar behoren te laten werken. Voor u betekent dit dat uw voorkeursinstellingen worden onthouden zodat u de website efficiënter kunt gebruiken en tijd kunt besparen. Hierdoor kunnen wij u herkennen en informatie terughalen over uw eerdere bezoek. Het profiel dat van u wordt aangemaakt wordt niet gekoppeld aan persoonsgegevens, maar alleen gebruikt om de getoonde content af te stemmen op uw profiel zodat deze zo relevant mogelijk is. Clinic 
Dokter Charlotte maakt slechts gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy, persoonlijke gegevens zoals telefoonnummers, e-mailadressen zijn uitgesloten van vastlegging Deze cookies geven inzicht in het gebruik van de website en hiervoor hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

 

Google Analytics
Google Analytics wordt gebruikt om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google heeft van Clinic Dokter Charlotte geen toestemming om Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Indien Google wettelijk verplicht is kan Google deze informatie aan derden verschaffen of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De verklaring van Google is te vinden onder ‘Privacy Shield principles’ en aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel en de Europese Commissie.  

 

Social media buttons
Op de website van Clinic Dokter Charlotte staan social media buttons, dit betekent dat gebruik kan worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op Clinic Dokter Charlotte wordt ontsloten, zoals YouTube, Instagram, Facebook en LinkedIn. Deze werken door codes en cookies die afkomstig zijn van de kanalen zelf. Dokter Charlotte Franke heeft daar geen invloed op. Het is daarom verstandig om ook de privacyverklaring van het betreffende social media kanaal zelf te lezen. De informatie die door deze kanalen wordt verzameld wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Daar gelden de ‘Privacy Shield principles’ waar zij zich aan stellen te houden en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel en de Europese Commissie.

 

Uw rechten:

U hebt het recht tot inzien, corrigeren of verwijderen van persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt.

 1. Het recht op inzage. Dat wil zeggen dat u te allen tijde mag vragen om uw gegevens in te zien. Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij info@clinicdoktercharlotte.nl.

 2. Het recht op corrigeren en aanvullen. Wanneer gegevens feitelijk onjuist zijn, niet volledig of niet ter zake doen heeft u recht om uw gegevens te wijzigen, te corrigeren, te laten aanvullen of te laten verwijderen. Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij info@clinicdoktercharlotte.nl.

 3. Het recht op vergetelheid. Clinic Dokter Charlotte verplicht volgens de wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) om uw medische gegevens tot minimaal 15 jaar na behandeldatum te bewaren. Na deze termijn kunnen wij uw gegevens op uw verzoek verwijderen en laten vernietigen.

 4. Het recht op overdracht van gegevens. Oftewel het recht om persoonsgegevens over te dragen. Indien u uw gegevens over wilt dragen aan een andere partij dan kunt u daartoe een verzoek indienen bij info@clinicdoktercharlotte.nl.

 5. Het recht op het indienen van een klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Als u niet tevreden bent op de manier waarop Clinic Dokter Charlotte met uw gegevens omgaat. De AP is verplicht deze klachten te behandelen.

 

Clinic Dokter Charlotte dient de identiteit vast te stellen van de verzoeker. Pas nadat deze is vastgesteld heeft de verzoeker recht op inzage in de persoonsgegevens.

 

Beveiliging

Uw gegevens worden op passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op via info@clinicdoktercharlotte.nl.

 

Datalek

Wanneer een datalek geconstateerd zou worden wordt dit direct, in elk geval binnen 72 uur gemeld aan de AP.

 

Wijzigingen

Clinic Dokter Charlotte behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Dergelijke wijzigingen worden hier gepubliceerd, wij raden u derhalve aan deze verklaring met regelmaat re raadplegen.
 

Vragen

Indien u vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen via info@clinicdoktercharlotte.nl of +31353031309.

 

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 28 augustus 2021.

bottom of page